1. Start
  2. WER hulpmiddel

Wat is WER (Word Error Rate)?

De Word Error Rate (WER) is een maatstaf voor de prestaties van spraakherkenningstechnologie. Het is het percentage woorden dat niet correct wordt omgezet van spraak naar tekst. De nauwkeurigheid is dus 100% minus de WER.