1. Start
  2. Facturering en prijzen

Wat is het teruggavebeleid?

Wij kunnen je terugbetalen met transcriptie-tegoed voor het geval dat er een technisch probleem is dat niet kan worden opgelost. Neem dan hier contactmet ons op zodat we het probleem kunnen oplossen.