1. Start
  2. Privacy en veiligheid

Wat betekent het om in overeenstemming te zijn met het GDPR van de EU?

GDPR staat voor de algemene verordening inzake gegevensbescherming, een wet inzake privacy en veiligheid in de Europese Unie, die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Om aan de GDPR te voldoen, hebben we als bedrijf de tijd genomen om de verordening te herzien en doen we er alles aan om uw gegevens te beschermen en hebben we systemen opgezet om uw privacy te beschermen.