1. Start
  2. Privacy en veiligheid

Hoe beschermen jullie de bestanden die ik upload en hoe voorkomen jullie het uitlekken van gegevens?

Voor onze handmatige transcriptiediensten hebben we een beveiligd intern platform ontwikkeld om transcripties te delen die door onze transcribenten moeten worden gecorrigeerd of gecontroleerd. De bestanden worden dus alleen gezien door langauge-experts die aan uw bestanden werken en zijn niet toegankelijk voor medewerkers of andere derden. Amberscript zal elke diefstal, verlies, misbruik of andere vorm van data-inbreuk zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan de klant melden. Deze melding omvat, voor zover mogelijk, ten minste het volgende: de aard van de inbreuk, de categorieën en de omvang van de betrokken persoonsgegevens, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk op de gegevens, de maatregelen die Amberscript heeft genomen en de contactgegevens voor de klant om meer informatie te verkrijgen.