1. Start
  2. Data annotatie

Hoe waarborgen jullie de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens?

De IT-infrastructuur van Amberscript is gebouwd op de serverinfrastructuur van Amazon Web Services in Frankfurt, Duitsland. Alle gegevens die door Amberscript worden verwerkt, worden opgeslagen en verwerkt op sterk beveiligde servers met regelmatige back-ups op dezelfde infrastructuur.