1. Start
  2. Digitale toegangelijkheid

Hoe verhoudt het onderwerp digitale toegankelijkheid zich tot de EU-wetgeving 2016/2102?

Op 22 september 2016 publiceerde de EU een richtlijn over digitale toegankelijkheid van de websites van overheidsinstellingen. De doelstellingen van de richtlijn moeten vanaf 23 september 2018 in de nationale wetgeving van elke EU-lidstaat worden geïmplementeerd en zijn in werking getreden. Openbare instellingen moeten voldoen aan de Europese norm (EN 301 549 V 2.1.2), die verwijst naar een niveau “A” of niveau “AA” van de internationale normen van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), als geldige minimumeisen voor digitale toegankelijkheid. Lees voor meer informatie over dit onderwerp onze blog over Digitale Toegankelijkheid en WCAG 2.1-standaarden!