1. Start
  2. Privacy en veiligheid

Hoe beschermen jullie mijn bestanden?

Amberscript neemt de volgende stappen om jouw bestanden te beschermen: wij zorgen ervoor dat geen van de Amberscript medewerkers, derden of wie dan ook toegang heeft tot jouw bestanden, met uitzondering van taal experts en kwaliteitscontroleurs als je ervoor kiest om jouw bestanden handmatig te perfectioneren. Amberscript’s database en harddisks zijn gecodeerd. Het verkeer naar de database is gecodeerd. Alle communicatie tussen frontend en backend wordt gecodeerd met de laatste versie van TLS (momenteel TLS 1.2). Amberscript maakt back-ups van gegevens op uurbasis. De hoofdserver en alle back-upservers worden continu gesynchroniseerd. Bestanden die worden toegevoegd/verwijderd aan de hoofdserver worden daarom automatisch toegevoegd/verwijderd van alle back-up servers. Gebruikers van Amberscript hebben het recht om op elk gewenst moment hun gegevens van alle servers (inclusief back-upservers) te verwijderen. In geval van gebruik van Amberscript’s API, kan Amberscript ‘altijd verwijderen’ als standaardinstelling instellen zodat alle gegevens van de client automatisch worden verwijderd na verwerking. Indien de klant geen verzoek tot verwijdering van bestanden indient, worden de bestanden maximaal 6 maanden bewaard. De gegevens worden bij een toonaangevende cloud-provider (AWS) op servers in Duitsland opgeslagen. De servers zijn gecertificeerd volgens de ISO27001- en ISO9001-normen. Amberscript maakt waar mogelijk gebruik van 2-factor authenticatie voor alle diensten.